VÝSTAVBA ÚSEKU DIAĽNICE D3 ČADCA - SVRČINOVEC

VÝSTAVBA ÚSEKU DIAĽNICE D3 ČADCA - SVRČINOVEC

Slávnostným poklepaním základného kameňa sa dňa 24.01.2017 po rokoch príprav dostala do výstavby ďalšia časť diaľnice D3 na Kysuciach z Čadce, Bukova po Svrčinovec.

Tento úsek by mal o štyri roky odľahčiť dopravu v samotnom meste Čadca a jej okolí. V súčasnosti je v celom úseku D3 doprava vedená po existujúcich cestách I/11 a I/12, ktoré sú využívané aj tranzitnou medzištátnou prepravou.

V sledovanom úseku prechádzajú tieto komunikácie intravilánom mesta Čadca a obce Svrčinovec, čo výrazne znižuje plynulosť a rýchlosť dopravy, znehodnocuje životné prostredie nadmerným hlukom a exhalátmi, ohrozuje bezpečnosť a zdravie ich obyvateľov.

V polovici roka 2017 je plánované uvedenie do prevádzky úseku D3 Svrčinovec – Skalité, ktorý bezprostredne nadväzuje na predmetný úsek, a preto sa dá očakávať ďalší nárast dopravy na celom dopravnom ťahu. Intenzita dopravy na tomto úseku je 18 700 áut denne, z čoho väčšinu tvorí tranzit smerujúci ďalej na sever do Poľska a Českej republiky. Práve táto doprava bude presmerovaná mimo obývané časti a tým sa zásadne vylepší komfort života dotknutých obyvateľov.

Tento náročný úsek dĺžky 5,673 km realizuje združenie stavebných firiem Strabag, Porr a Hochtief. Stavba D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec sa realizuje v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC, Žltá kniha, čo znamená, že Združenie stavebných spoločností musí okrem samotnej výstavby zabezpečiť aj realizačnú projektovú dokumentáciu. Na jej vypracovanie si vybrali generálneho projektanta, ktorým je spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o.

Začiatok úseku je vedený ponad zastavané územie. Realizácia diela zahŕňa celkovo dve mimoúrovňové križovatky, 19 mostov, 41 geotechnických konštrukcií, 27 protihlukových stien, ale aj 33 demolácií existujúcich objektov.

Združenie zhotoviteľov, ako aj generálny projektant AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. už od začiatku robia všetko pre to, aby sa toto významné stavebné dielo podarilo zrealizovať v požadovanom termíne a okolie mesta Čadca si mohlo po dlhých rokoch vydýchnuť od každodenného enormného dopravného zaťaženia.