Výhody fotovoltaickej strešnej krytiny

thumbnail

1. Fotovoltaická strešná krytina má veľmi nízku hmotnosť, čo často môže mať vplyv na statiku objektu. Okrem vlastnej nízkej hmotnosti je nutné počítať aj s úsporou celkovej hmotnosti strechy tým, že pod fotovoltaikou už nie je ďalšia strešná krytina. Veľmi zaujímavým údajom sa javí aj jeho celková hrúbka často nie vyššia ako 6 mm.

2. Vďaka tomu, že fotovoltaická krytina je integrovaná priamo na debnenie, odpadá nutnosť problematického riešenia prestupov podpernej konštrukcie strešným plášťom. Vedenie solárnych káblov je zakryté (nie sú vystavené účinkom UV žiarenia). Aj tu teda odpadajú problematické prestupy strešnou krytinou.

3. Tým, že je systém integrovaný do strechy, nie je namáhaný účinkami vetra (sanie, tlak vetra a pod.). Vďaka úprave povrchu je systém takmer bezúdržbový. Povrch je krytý vrstvou materiálu , ktorý zabezpečuje jeho samočistiace vlastnosti.

4. Moduly neobsahujú žiadne sklenené časti, a teda sú bez problémov pochôdzne. Celý systém je vďaka integrácii do strešného plášťa veľmi nenápadný a finálny výsledok je esteticky zaujímavý. 5. Panely nepôsobia rušivo v kontexte stavby.
6. Fotovoltaika je ohľaduplná k charakteru stavby.