VOZOVKA NA BEZPEČNÚ PREMÁVKU V DAŽDI

VOZOVKA NA BEZPEČNÚ PREMÁVKU V DAŽDI

Podľa štatistík bezpečnosti cestnej premávky sú najčastejšou príčinou vzniku dopravných nehôd človek a jeho správanie, technický stav a spoľahlivosť vozidla a tretím v poradí je stav cestnej komunikácie a prostredia v jej okolí (návrhové prvky, značenie, pevné prekážky a odvodnenie).

 

Stav komunikácií závisí nielen od kvality stavby, ale ovplyvňuje ho aj počasie. Na projektovú dokumentáciu pripravovaných stavieb sa vypracováva bezpečnostný audit.
Jedným z parametrov, ktoré pri bezpečnostnom audite správcovia vozoviek kontrolujú, je i rýchlosť stekania vody v daždi.

Rýchlosť stekania vody v daždi
Rýchlosť stekania vody v daždi ovplyvňuje nielen bezpečnosť premávky, ale aj dĺžku životnosti povrchu vozoviek. Hlavne v obytných aglomeráciách, kde komunikácie ohraničujú obrubníky, treba dbať na dostatočný pozdĺžny spád a vzdialenosti cestných vpustov. Ak sa to nezabezpečí, tvoria sa medzi jednotlivými vpustami kaluže. Vzniká tým nebezpečenstvo aquaplaningu, narušenia povrchu vozovky a striekania vody na chodcov.

Obrubníkové odvodnenie a krajnica bez prekážok
Riešenie s obrubníkovým odvodnením umožňuje odviesť vodu z vozovky najrýchlejšie. Do jednotlivých vpustov totiž vteká vnútri obrubníka. Pravidelne rozmiestnené čistiace a kontrolné miesta poskytujú dostatok možností na revíziu a údržbu systému. Vpusty nezasahujú do komunikácie, takže na premávku zostane k dispozícii celá šírka vozovky. Cyklisti sa nemusia vyhýbať kanálom, vodiči áut nemusia kľučkovať medzi poloprepadnutými mrežami. Vpusty a kontrolné miesta sa dajú kontrolovať a čistiť z chodníka bez obmedzenia premávky. V kombinácii s monolitickými žľabmi sú bezpečne a elegantne riešené aj vjazdy do dvorov a areálov popri cestách. V mieste zníženia obrubníka sa plynule naviaže žľabom a potom opäť plynule pokračuje obrubníkové odvodnenie RONN Kerb.

Bez kaluží
Voda sa najkratšou cestou ihneď dostane do žľabu a nevznikajú žiadne kaluže. Autá nestriekajú stojacu vodu na chodcov, chodníky a budovy. Po daždi vozovka rýchlo schne a do konštrukčných vrstiev komunikácie sa nedostane takmer žiadna voda. Tým sa výrazne zvyšuje životnosť vozovky hlavne v zimných mesiacoch.

Obrubníkové odvodnenie z recyklovaného kompozitu
Obrubníkové prvky RONN KERB z recyklovaného kompozitu sú niekoľkonásobne odolnejšie proti nárazu než tradičné betónové materiály. Sú dimenzované na triedu zaťaženia D 400 kN, čo je viac, ako v prípade krajníc odporúča norma ČSN EN 1433 týkajúca sa odvodnenia komunikácií. Prvky na pohľad vyzerajú ako betónové, ale ľahko sa s nimi manipuluje, pretože vážia od 9 do 19 kg v závislosti od hĺbky žľabu.
Pri kladení preto nie je potrebné používať ťažké mechanizmy, všetko zvládne jeden alebo dvaja ľudia.

Výrobky sú odolné proti chemickým posypom, pohonným hmotám i mrazu. Výborné hydraulické vlastnosti zaistia rýchly odtok vody a minimálne zanášanie. Zvoliť ideálne riešenie podľa množstva dažďovej vody a podľa dĺžky jednej vetvy umožňujú tri výškové profily 305, 385 a 480 mm. Štandardná výška obrubníka je 120, resp. 150 mm, na rýchlostné komunikácie so zošikmenými hranami 75 mm, na pretiahnutie zvodu vody (napríklad pri spomaľovacích prahoch) s plným tvarom.

Optimálny návrh je dôležitý z hľadiska plynulosti odtoku a zanášania. Voda v predimenzovaných širokých žľaboch má menšiu rýchlosť, takže sa znižujú samočistiace schopnosti. Ak je profil navrhnutý správne a voda má optimálnu rýchlosť, zanášanie je minimálne. Spolu tri vtokové otvory na 0,5 m (čo je viac, než majú iné porovnateľné výrobky) sú navrhnuté tak, aby mali dostatočnú kapacitu na plynulý odvod vody a zároveň zabránili prieniku veľkých predmetov do systému.

Obrubníkové odvodnenie RONN-MEA je ako jediné na trhu dostupné v dvoch materiálových variantoch. Z recyklovaného kompozitu nebo z polymerického betónu. Dva systémy, ktoré majú svoje opodstatnenie pri rôznych druhoch použitia, sú osvedčené a vyskúšané na stovkách aplikácií. Zvýšená bezpečnosť vozidiel, komfort pre chodcov a dlhšia životnosť vozovky sú hlavné parametre použitia obrubníkového odvodnenia RONN KERB.

Autor: Ing. Jan Ochec, MEA Water Management SK, s. r. o., mea@mea.sk, www.mea.sk
ZDROJ: PR článok spoločnosti MEA Water Management SK, s. r. o.