Stavba roka 2014: Stavbárskeho Oscara získala galéria Danubiana

thumbnail

Vynovený Bratislavský hrad, Zámok vo Vígľaši či Elektrárňa Piešťany – to sú niektoré z ocenených pozoruhodných stavieb, ktoré vznikli tento rok na Slovensku. Hlavnú cenu v jubilejnom 20. ročníku prestížnej súťaže Stavba roka však napokon vo štvrtok večer získala novostavba galérie moderného umenia Danubiana v Bratislave–Čunove.

Galéria získala aj Cenu za najlepšie projektové riešenie stavebného diela. Čím zaujala víťazná stavba porotcov?

„Okrem technickej náročnosti konštrukcie a precízneho vyhotovenia stavby porotcovia ocenili aj jej citlivé zakomponovanie do krajiny. Jej vlnivé línie akoby prechádzali do rieky a rieka do nej,“ vysvetľuje Mária Brichtová, prezidentka združenia ABF Slovakia, ktoré súťaž organizuje.

„Je to pre nás veľké zadosťučinenie. Prístavba galérie stála všetkých, ktorí nám pomáhali, more času a energie,“ hovorí Vincent Polakovič, riaditeľ galérie stojacej na štíhlom polostrove v strede mohutného toku Dunaja.

HLAVNÁ CENA a cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela
Danubiana Meulensteen Art Museum, novostavba, Vodné dielo Gabčíkovo – stupeň Čunovo, k. ú. Hamuliakovo

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ján Kukuľa, Ing. arch. Jozef Jakuš Projektant architektonickej časti: Atelier 008 s. r. o. Projektant – statika stavby: Ing. Marián Halvoň Hlavný zhotoviteľ: Združenie AVA-stav, s. r. o. – CFE Hungary, AVA-stav, s.r.o. – líder združenia Hlavný stavbyvedúci: Ing. František Kováč Stavebník: Danubiana – centrum moderného umenia, n. o. Dozorná činnosť: Ing. Robert Helm, Ing. Jozef Markulják, Ing. Ladislav Hoffmann Celkové investičné náklady bez DPH: 5,5 mil. € Stavebné náklady bez DPH: 4,4 mil. € Lehota výstavby: 03/2013 – 09/2014

V súťaži Stavba roka 2014 zvíťazila novostavba Danubiana Meulensteen Art Museum, Vodné dielo Gabčíkovo – stupeň Čunovo, v katastri Hamuliakova

„Tento ročník sa veľmi nelíši od predchádzajúcich. Zaujímavosťou bolo výrazné zastúpenie rekonštruovaných historických objektov, ktoré zamiešali poradím ocenených diel. Aj keď nie všetky mali u porotcov taký úspech ako u verejnosti,“ hodnotí Igor Teplan, architekt a člen poroty. Dodáva, že na hlavnej cene sa porota zhodla jednoznačne a rýchlo. On sám veľmi vysoko hodnotí aj Elektrárňu v Piešťanoch (elektrárňa – historický názov).

„Ide nielen o nesmierne vydarenú a citlivú rekonštrukciu, ale aj o veľmi cennú a na Slovensku, žiaľ, skôr ojedinelú záchranu industriálnej architektúry. Vzácne je aj to, že sa zrealizoval víťazný návrh študentskej súťaže. Držím mladým kolegom palce v ďalšej kariére.“

„Som stavebná inžinierka, prihlásené stavby vnímam najmä z pohľadu kvality realizácie aj jej funkčnosti pri užívaní,“ objasňuje Anna Juhas, podpredsedníčka medzinárodnej odbornej poroty.

„Za každou stavbou stoja ľudia, preto zverejňovanie mien stavbyvedúcich a stavebných dozorov v tejto súťaži hodnotím ako veľké plus. Aj toto odlišuje súťaž Stavba roka od iných.“

Najväčšie investície v súťaži zastupovali dve stavby: Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, IV. a V. etapa, úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša, rekonštrukcia a obnova za 260 mil., a súkromná investícia bratislavskej novostavby Forum Business Center I za 37,5 mil. , s certifikáciou Bream Excellent. Ide o britský systém hodnotenia vplyvu stavieb na životné prostredie, jeden z najprepraco­vanejších a najkomplexnejších systémov na svete. U nás ho zatiaľ nemá ani jedna administratívna budova a v Európe ich je zopár.

Vlani získala Hlavnú cenu novostavba multifunkčného centra Central na Trnavskom mýte v Bratislave.