Splácanie hypotéky a ďalšieho úveru sa nedá optimalizovať vždy

thumbnail

Kúpili ste si rodinný dom na hypotéku, no potrebovali ste dokončiť interiér - a tak ste si zobrali ešte nejaké drobné spotrebné úvery. Teraz ste veľmi na tesno s domácim rozpočtom. Čo ďalej? Dajú sa tieto úvery optimalizovať?

Toto je dosť rozšírená situácia, a nielen pri dokončovaní rodinného domu, ale napríklad aj pri rekonštrukcii bytu. Sme len ľudia, veľmi nás teší, keď si zušľachťujeme to naše hniezdočko a strácame zároveň cit pre to, čo sme schopní zvládnuť. Je to veľmi, veľmi vážna životná situácia. Ľudia často preceňujú svoje možnosti, dnes sa dosť ľahko požičiavajú peniaze, ale veľmi ťažko sa splácajú.

Tu platí iba jediné pravidlo, trpezlivosť a veľká opatrnosť pri „šperkovaní“ nášho nového domova. Klienti mi bežne v takejto situácii volajú a pýtajú sa, čo majú robiť. Treba si uvedomiť, že dnešné úrokové sadzby sú už tak dobré, že je len veľmi malý priestor získať lepší úver a znížiť si tak úverové zaťaženie. T.j. ani reklamované spájanie úverov už vlastne pri súčasných nových úveroch neprináša žiadne riešenie.

Pri dokončovaní rodinného domu to, čo do domu na dokončenie klienti investujú, veľmi často dostatočne nezvýši hodnotu nehnuteľnosti, aby bolo možné spojiť hypotéku a nové spotrebné úvery do jednej hypotéky, a tak sa klienti dostávajú do neriešiteľnej situácie. Tu je veľmi dôležité, v akom štádiu rozostavanosti rodinného domu si klient bral hypotéku. Spočíta sa pôvodná hypotéka a nové spotrebné úvery, urobí sa nový znalecký posudok a ak je znalecký posudok v dostatočnej výške v porovnaní s úvermi, tak je možné spojiť úvery do jednej hypotéky, a tak znížiť klientovi úverové zaťaženie. S týmto procesom sú však spojené viaceré náklady a poplatky v banke. Toto je aj zároveň jediné riešenie pre klientov, ktorí si položili vyššie uvedenú otázku.

Pri byte je to oveľa náročnejšie, rekonštrukcia bytu zvýši hodnotu nehnuteľnosti len málo. Hlavne v prípade, ak klient kupoval byt na tzv. 100%-tnú hypotéku (hodnota nehnuteľnosti = kúpna cena bytu), tak i napriek následnej rekonštrukcii nehnuteľnosti, je zvýšenie hodnoty bytu len mizivé.

Jediné riešenie v tejto situácii je pristupovať k investíciám do nehnuteľnosti veľmi opatrne, v každom prípade zachovávať neustále finančnú rezervu vo forme dostupnej hotovosti minimálne vo výške 6-násobku všetkých splátok klienta a dotknúť sa tejto rezervy naozaj iba v extrémnych prípadoch, ako je napríklad strata zamestnania alebo dlhodobá práceneschopnosť. Finančná zodpovednosť je absolútne prvoradá, keď klient nechce prísť pre neschopnosť splácania hypotéky o svoju strechu nad hlavou. A už nie je dávno tabu, že banky musia vykonávať aj veľmi vážne nepopulárne kroky, t.j. exekuovať nehnuteľnosti klientom. Takže jediné riešenie je FINANČNÁ REZERVA a veľká opatrnosť pri následnom úverovaní po kúpe nehnuteľnosti.