Prešovský kraj

Prešovský kraj

Novinka na Slovensku časopisy ktoré budú spracované a vydávané formou novinového papiera budú plne farebné a majú väzbu šitú.

Názov -  E-SHOP NOVINY 

Spoločenský dvojtýždenník zameraný na prezentáciu e-shopov a nakupovanie skvelé reštaurácie,hotely,zdravé recepty a tipy na cestovanie. Stavebníctvo, reality a pracovné možnosti
Ekonomika, politika, celebrity a známe osobnosti.

Periodicita - Dvojtýždenník

Náklad - 50.000 ks

Cena výtlačku - zadarmo priamo do schránok

Základná charakteristika

Náklad: 50.000  výtlačkov Periodicita: mesačník, Farebnosť: plná farba, CMYK, Tlač: rotačný ofset, Papier: 42g novinový, Formát, rozsah: 16 -48 strán formátu A4, Uzávierka: štvrtok do 16 hod,

Požiadavka na grafické podklady: tlačové pdf v krivkách

Distribúciu časopisov formou novín zabezpečujeme v celom Bratislavskom kraji:
50 000 ks schránok bytov a rodinných domov.

Novinka  - časopis  = noviny - východ a západ náklad - 50.000 ks

 

                 Vydavateľstvo – E-SHOP NOVINY 

                      Novinka na Slovensku.

(Všetky časopisy do schránok zadarmo)

1.Fáza - názov periodika – E-SHOP NOVINY  – 16 až 48 strán /náklad - 50.000 ks

2.Fáza - názov periodika – REALITY - NEHNUTEĽNOSTI – 16 až 48 strán /náklad - 50.000 ks

 • Okres Bardejov
 • Okres Humenné
 • Okres Kežmarok
 • Okres Levoča
 • Okres Medzilaborce
 • Okres Poprad
 • Okres Prešov
 • Okres Sabinov
 • Okres Snina
 • Okres Stará Ľubovňa
 • Okres Stropkov
 • Okres Svidník
 • Okres Vranov nad Topľou
  Vydanie - kraje náklad / ks 1/1 strany 1/2 strany 1/3 strany 1/4 strany 1/8 strany 1/16 strany
  Banskobystrický kraj  50 000   2.500,-    1.500,-    1.000,-       800,-      600,-      400,-
  Bratislavský kraj  50 000   2.500,-    1.500,-    1.000,-       800,-      600,-      400,-
  Košický kraj  50 000   2.500,-    1.500,-    1.000,-       800,-      600,-      400,-
  Nitrianský kraj  50 000   2.500,-    1.500,-    1.000,-       800,-      600,-      400,-
Prešovský  kraj  50 000   2.500,-    1.500,-    1.000,-       800,-      600,-      400,-
  Trenčiansky kraj  50 000   2.500,-    1.500,-    1.000,-       800,-      600,-      400,-
  Trnavský kraj  50 000   2.500,-    1.500,-    1.000,-       800,-      600,-      400,-
  Žilinský kraj  50 000   2.500,-    1.500,-    1.000,-       800,-      600,-      400,-