Prešovský kraj

Ronald Petrovič, 2017

Prešovský kraj

Pripravujeme novinku na Slovensku časopisy ktoré budú spracované a vydávané formou novinového papiera budú plne farebné a majú väzbu šitú.

Názov -  E-SHOP NOVINY 

Zameranie obsah - zaujímavé info články,zľavy

v obchodoch a e-shopov

Spoločenský dvojtýždenník zameraný na prezentáciu e-shopov a nakupovanie.Skvelé reštaurácie,hotely,zdravé recepty a tipy na cestovanie.Stavebníctvo,reality a pracovné možnosti na Slovensku a zahraničí.Erotika a dievča vydania.Pátranie a hľadané osoby. Spoľahlivé eshopy a obchodné centrá

Periodicita - Dvojtýždenník

Náklad - 50.000 ks

Cena výtlačku - zadarmo priamo do schránok

Základná charakteristika

Náklad: 50.000  výtlačkov Periodicita: mesačník, Farebnosť: plná farba, CMYK, Tlač: rotačný ofset, Papier: 42g novinový, Formát, rozsah: 16 -32 strán formátu A4, Uzávierka: štvrtok do 16 hod,

Požiadavka na grafické podklady: tlačové pdf v krivkách

Distribúciu časopisov formou novín zabezpečujeme v celom Prešovskom kraji:
50 000 ks schránok bytov a rodinných domov.

Pripravujeme - časopis - noviny - východ a západ náklad - 50.000 ks

 

                 Vydavateľstvo – V.I.P.AGENCY

              Pripravujeme - novinka na Slovensku.

(Všetky časopisy do schránok zadarmo)

1.Fáza - názov periodika – Slovenský blesk – 16 až 48 strán /náklad - 50.000 ks

2.Fáza - názov periodika – Reality 99 – 16 až 48 strán /náklad - 50.000 ks

3.Fáza - názov periodika – E-shopy noviny – 16 až 48 strán /náklad - 50.000 ks

4.Fáza - názov periodika – Zdravie fitnes a dobré jedlo-  16 až 48 strán /náklad - 50.000 ks

 • Okres Bardejov
 • Okres Humenné
 • Okres Kežmarok
 • Okres Levoča
 • Okres Medzilaborce
 • Okres Poprad
 • Okres Prešov
 • Okres Sabinov
 • Okres Snina
 • Okres Stará Ľubovňa
 • Okres Stropkov
 • Okres Svidník
 • Okres Vranov nad Topľou
  Vydanie - kraje náklad / ks 1/1 strany 1/2 strany 1/3 strany 1/4 strany 1/8 strany 1/16 strany
  Banskobystrický kraj  50 000   2.500,-    1.500,-    1.000,-       800,-      600,-      400,-
  Bratislavský kraj  50 000   2.500,-    1.500,-    1.000,-       800,-      600,-      400,-
  Košický kraj  50 000   2.500,-    1.500,-    1.000,-       800,-      600,-      400,-
  Nitrianský kraj  50 000   2.500,-    1.500,-    1.000,-       800,-      600,-      400,-
Prešovský  kraj  50 000   2.500,-    1.500,-    1.000,-       800,-      600,-      400,-
  Trenčiansky kraj  50 000   2.500,-    1.500,-    1.000,-       800,-      600,-      400,-
  Trnavský kraj  50 000   2.500,-    1.500,-    1.000,-       800,-      600,-      400,-
  Žilinský kraj  50 000   2.500,-    1.500,-    1.000,-       800,-      600,-      400,-