Lúče slnečného svetla do kúpeľne.

Tieto kúpeľne a oblastí určených na kúpanie, sú relax ktorý potrebujeme. Prvky, ktoré prilákali  ľudí prostredníctvom všetkých vekových kategórií, sú tu. Voda, oheň, spojenie s prírodou, pričom je chránené pred živlami a vysoký bod, z ktorého chcete zobraziť expanzívna vista.