Možnosti eliminovania hluku v odpadovom potrubí

thumbnail

Na trhu so stavebnými materiálmi existuje široké spektrum potrubných systémov, ktoré svojím materiálovým zložením a montážnymi prvkami zabezpečujú elimináciu hluku z potrubných rozvodov vnútornej kanalizácie. Okrem správnej voľby materiálu a kvality montáže potrubia je však potrebné izolovať proti hluku napríklad aj závesné WC misy, ktoré sú upevnené na stavebnú konštrukciu. Na tento účel slúžia plastové alebo gumené tlmiace podložky, ktoré sa vkladajú medzi záchodovú misu a keramický obklad. Tlmiace podložky a pásy zabraňujú prenosu vibrácií na stavebnú konštrukciu.

Pri správnom návrhu kanalizácie z hľadiska hluku je potrebné dodržiavať hlavne tieto zásady:

- vyriešiť prechody odpadových potrubí do ležatej kanalizácie mimo pobytovej zóny (mimo bytov) – v podzemnom podlaží (v suterénoch, chodbách, pivniciach) alebo zakopané v základoch.

- pri priestupoch stropnou konštrukciou izolovať kanalizačné potrubie izoláciou proti hluku (môžu sa použiť aj izolačné materiály, ktoré sú zároveň aj tepelnou izoláciou).

- pri odpadových potrubiach sa vyhnúť zalomeniu potrubia a viesť potrubie v zvislom smere priamo. Pri zalomení odpadového potrubia vo zvislom smere sa zvyšuje hladina hluku v porovnaní s priamym potrubím v závislosti od spôsobu zalomenia. Odpadová voda naráža na steny vložených kolien, pričom sa zvyšuje hlučnosť. Preto sa treba zalomeniam vo zvislom smere na odpadovom potrubí vyhnúť.

- optimálne navrhnúť odbočky na odpadovom potrubí.