Moslimské krajiny sú najhorším miestom pre ženské podnikanie, ukázala štúdia

Ženy majú najlepšie podmienky na podnikanie na Novom Zélande, v Kanade a Spojených štátoch. V Európe sú k ich podnikaniu najústretovejší vo Švédsku, v Belgicku a vo Veľkej Británii. Vyplýva to zo štúdie spoločnosti Mastercard Index of Women Entrepreneurs (prečítať v angličtine si ju môžete TU).

Na popredných miestach zoznamu sa objavujú krajiny s rozvinutými ekonomikami. Podmienky, ktoré ženám pomáhajú presadiť sa pri vlastníctve firiem, sú v týchto krajinách na najvyššej úrovni. Patria k nim napríklad silné komunity malých a stredných podnikov, vysoká úroveň dozoru nad podnikateľským prostredím a jednoduchosť v podnikaní všeobecne.

Zdroj: mastercard.com

Celý rebríček nájdete v lepšom rozlíšení TU.

Vedie Nový Zéland

Na prvom mieste rebríčka krajín s najlepšími podmienkami podpory a príležitosťami pre ženy v podnikaní skončil Nový Zéland so 74,4 percenta. Druhá je Kanada (72,4 percenta) a tretie USA (69,9 percenta). Nasleduje Švédsko (69,6 percenta), Singapur (69,5 percenta), Belgicko (69 percent) a Austrália (68,5 percenta).

Prvú desiatku uzatvárajú Filipíny (68,4 percenta), Veľká Británia (67,9 percenta) a Thajsko (67,5 percenta). Českej republike patrí 35. miesto z celkovo 54 hodnotených krajín, Slovensko nebolo do štúdie zahrnuté.

Skôr z nutnosti

Oproti tomu štáty s nízkopríjmovými ekonomikami, ako sú napríklad Uganda (34,8 percenta), Bangladéš (31,6 percenta) či Vietnam (31,4 percenta), vykazujú najvyššie podiely žien podnikateliek. Vo väčšine prípadov sú však podľa spoločnosti podnikateľkami skôr z nutnosti než z túžby využiť obchodné príležitosti, ktoré sa im ponúkajú.

V štúdii sa tiež uvádza, že v krajinách, ktoré v rebríčku dosiahli nízke hodnotenie, ako napríklad India (41,7 percenta, 49. miesto), Saudská Arábia (37,2 percenta, 52. miesto) alebo Egypt (34 percent , 53. miesto), prevládajú kultúrne predsudky voči ženám, ktoré tak významne podkopávajú ich možnosti dosiahnuť vedúce pozície a využívať príležitosti na podnikanie.

Ženy podľa štúdie často do podnikania vstupujú skôr z nutnosti a odhodlania. Pre konečný úspech firiem vo vlastníctve žien však má zásadný význam úroveň podpory, ktorá sa im dostáva, napríklad v podobe prístupu k finančným službám a existencie alebo neexistencie prekážok v podnikaní.

Nedostatok peňazí

K najväčším prekážkam v podnikaní žien patrí nedostatok finančných zdrojov k rozbehu podniku, regulačné obmedzenia a inštitucionálne nedostatky, nízka úroveň sebadôvery a nedostatočné vzdelanie. Takmer vo všetkých 54 krajinách existuje aspoň jedna z týchto prekážok, ktoré stoja v ceste väčšiemu rozšíreniu vlastníctva firiem medzi ženami.

Čím je v danej krajine menej prekážok v podnikaní, tým väčšia je šanca, že sa ženy do podnikania pustia. Okrem týchto bariér sa začínajúce podnikateľky často stretávajú s kultúrnymi predsudkami a s nedostatkom príležitostí na vlastný rozvoj. Platí preto, že čím je spoločnosť vyspelejšia, tým v nej pracuje viac úspešných žien podnikateliek,“ uviedla marketingová manažérka Mastercard pre Slovensko a ČR Martina Piskorová.