Ako Stalin cez mŕtvoly vybudoval superveľmoc. Pozrite si diktátorove megaprojekty

Josif Vissarionovič Stalin viedol Sovietsky zväz takmer 20 rokov. Na jeho čelo sa dostal po Leninovej smrti v roku 1924 a likvidáciou opozície - skutočnej i domnelej - na ňom ostal až do smrti v roku 1953. Jeho vláda je často spojovaná s krutým terorom, popravami, deportáciami, na "lepšiu" stranu histórie ho, obrazne povedané, postavil Hitler.

V druhej svetovej vojne, ktorú nemecký diktátor rozpútal, bol na strane víťazov aj Sovietsky zväz. Stalin, ako víťaz nad nacizmom, získal reputáciu bojovníka za slobodu a osloboditeľa európskych národov spod nacistického jarma. Ľudia jednoducho odmietali uveriť, že by Stalin bol schopný rozpútať teror, o ktorom informovali západné médiá.

Dnes sa už akosi zabúda, že Stalinova ríša bola Hitlerovým spojencom, spoločne napadli a následne si rozdelili Poľsko, na ktorom oba režimy rozpútali nepredstaviteľný teror na civilnom obyvateľstve. O to zarážajúcejší je fakt, že Stalinova popularita medzi Rusmi bola v januári na historickom maxime.

Priemyselná veľmoc ...

Stalinovi sa zo zaostalej agrárnej krajiny podarilo vytvoriť priemyselnú veľmoc, ktorá dokázala konkurovať vtedajším svetovým lídrom. Dokázal to však len cez obrovskú ľudskú tragédiu. Bane, priehrady, železnice či cesty často stavali politickí väzni, ktorí boli k práci nútení. Pri náročnej práci milióny z nich zahynuli.

Vytvorenie poľnohospodárskych družstiev a zoštátnenie poľnohospodárskej pôdy skryli komunistickí pohlavári sa slovo "kolektivizácia." To za sebou skrýva popravy bohatých roľníkov (propagandou nazývaných kulakov), ich deportácie, či kradnutie jedla, ktoré viedlo k hladomoru, predovšetkým na Ukrajine.

... a svetová superveľmoc 

V dobe Stalinovej smrti bol Sovietsky zväz skutočne hospodárskym gigantom, spolu s USA boli obe krajiny otitulované ako "superveľmoci."

Podarilo sa mu to cez megalomanské projekty, ktorých výber nájdete v galérii. Význam niektorých je dodnes prinajmenšom sporný.