ZAČÍNA VÝSTAVBA JEDNÉHO Z POSLEDNÝCH ÚSEKOV D1 PREŠOV ZÁPAD – PREŠOV JUH

ZAČÍNA VÝSTAVBA JEDNÉHO Z POSLEDNÝCH ÚSEKOV D1 PREŠOV ZÁPAD – PREŠOV JUH

Prešovčania si konečne vydýchnu. Slávnostným podpisom zmluvy 6.4.2017 odštartovala výstavba juhozápadného obchvatu mesta Prešov. Takmer osemkilometrový úsek diaľnice D1 bude vybudovaný do roku 2021. Postaví ho združenie firiem EUROVIA SK, EUROVIA CS, Doprastav, Metrostav a Metrostav Slovakia za 356,34 milióna eur. Objednávateľom projektu je Národná diaľničná spoločnosť.

Mesto Prešov je dôležitou križovatkou cestných komunikácií, z ktorých najvyšší dopravný význam majú cesty I/18 v smere východ – západ a cesta I/68 v smere sever – juh. V súčasnosti celý objem dopravy v záujmovom území prechádza po komunikačnom systéme mesta Prešov, čo so sebou prináša všetky vplyvy na životné prostredie. Mesto Prešov v súčasnosti nemá vybudované komunikácie nadradenej dopravnej infraštruktúry situované mimo zastavaného územia mesta. Súčasťou tejto nadradenej dopravnej infraštruktúry je diaľnica D1 a rýchlostná cesta R4.

Mesto Prešov je jedno z mála krajských miest, ktoré nemá vyriešený odvod tranzitnej dopravy mimo mestských komunikácii. Vďaka vybudovaniu nového obchvatu dôjde ku skráteniu cestovania o zhruba 19 minút pre osobné automobily a 18 minút pre nákladné vozidlá, čím sa taktiež výrazne uľaví obyvateľom mesta. V priebehu realizácie prác a po ich ukončení sa predpokladá aj oživenie miestnej ekonomiky. Za prácou sem budú cestovať stovky ľudí. „Dúfame, že výstavba diaľničného úseku negatívne neovplyvní podmienky života občanov Prešova. Odmenou za ich trpezlivosť bude novovybudovaný diaľničný úsek, ktorý výrazne odľahčí dopravu v centre mesta,“ informoval Róbert Šinály, generálny riaditeľ spoločnosti EUROVIA SK, a.s., ktorá celú výstavbu zastreší.

Takmer 8 km dlhý úsek diaľnice D1 prechádzajúci okolo mesta Prešov začne vznikať začiatkom leta 2017 a hotový by mal byť v roku 2021. Na trase novej D1 vznikne aj 2,2 km dlhý tunel, 18 mostov a viac ako 6 km protihlukových stien. Vybudovaný bude kruhový objazd pre plynulé napojenie dopravy z komunikácií I/18 a II/546 do Prešova. Ďalej budú realizované rozsiahle inžinierske siete a úprava potoka Vydumanec. Okrem iného v rámci rekultivácie krajiny vysadí zhotoviteľ tiež 58 000 ks kríkov a približne 500 ks stromčekov.

Základné informácie:
Názov stavby: Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh
Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. EUROVIA CS, a.s., Doprastav, a.s., Metrostav a.s., Metrostav Slovakia a.s.
Doba realizácie: leto 2017 - 2021
Lehota výstavby: 48 mesiacov
Hodnota zákazky: 356 345 280,48 mil. EUR
Dĺžka úseku: 7,87 km
Dĺžka tunela: 2,2 km
Počet mostných objektov: 18
Protihlukové steny: 6 km
Objem výkopov: 1 348 914 m3